Our Vacation in Nassau, Bahamas
February 10-15, 2020


[Part-1] [Part-2] [Part-3]


[Video: Part-1]


Chicago, sáng thứ Hai ngày 10 tháng 2 dl 2020. Nhiệt độ ngoài trời: 26 độ F (-3.3 độ C).


At O'Hare International Airport
Tại O'Hare, phi trường quốc tế ở Chicago


Above Nassau, Bahamas.
Trên bầu trời Nassau, thủ đô của quốc đảo Bahamas.


Linden Pindling International Airport (LPIA), Nassau, Bahamas.
Phi trường quốc tế Linden Pindling ở Nassau, Bahamas.


Music greeting vacationers arriving at the airport.
Ban nhạc địa phương chào mừng khách du lịch quốc tế.


Check in tại văn pḥng dàng riêng cho du khách đến re-sort Sandals


Our luggage were taken care of from here on, all the way to our rooms.


Front entrance of Sandals resort.
Cổng chính vào Re-sort.
Refreshment/Check in at Sandals.
Giải lao và check in để lấy pḥng tại Re-sort.

 
This chandeliers was brought here by former King of England Edward VIII after he married an American divorcée named Wallis Simpson. He and his American wife took residence in Nassau after abdicating the throne as King of England in 1963.
Bộ đèn chùm nầy là của Vua Edward VIII mang theo khi Ông từ chức Vua của Anh Quốc vào năm 1963
để kết hôn với người yêu của ḿnh là Wallis Simpson, một người Mỹ và sang định cư tại Nassau, Bahamas.

 


KimDung and her favorite "Mojito" drink (from the Piano Bar).